Välkommen!

I det här verktyget kan ni själv göra riskbedömningar på ärenden som kan väcka känslor hos medborgare och berörda personer i er kommun eller region. Verktyget är framtaget för att i första hand bedöma risker för hot och hat gentemot förtroendevalda men det går naturligtvis att använda även för andra medarbetare.

1

Steg 1: I steg 1 görs en översiktlig sortering och en första bedömning av risknivån för frågor och ärenden. I steg 1 kan du bedöma flera ärenden/frågor samtidigt. De frågor och ärenden som bedöms ha en måttlig eller högrisk går vidare till steg 2.

2

Steg 2: Ni har gått vidare till steg 2 därför att ni i steg 1 gjort en första bedömning att det finns en måttlig eller hög risk för hat och hot mot förtroendevalda och/eller tjänstepersoner i ett eller flera ärenden/frågor. I Steg 2 bedöms varje ärende/fråga separat. 

3

Steg 3: Resultaten från steg 2 har visat att en mer noggrann bedömning behövs och att en risk för hat och hot troligtvis finns. I Steg 3 bedöms varje ärende/fråga separat.