Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur riskguideforebyggakonflikt.skr.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi ser över tillgängligheten i samband med uppdateringar och förändringar för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen
Om du behöver innehåll från riskguideforebyggakonflikt.skr.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss via ett kontaktformulär. Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer att besvara ditt meddelande inom kort.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du vänligen meddela oss.

Så har vi testat webbplatsen
Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakt
Anders Nordh
08-452 74 35
anders.nordh@skr.se