Steg 1 - Sortering och en första riskbedömning

I steg 1 görs en översiktlig sortering och en första bedömning av risknivån för frågor och ärenden.
Detta steg kan göras av en individ och/ eller en grupp - till exempel nämnd-/kommunsekreterare, politiska sekreterare eller beredningsgrupper. Steg 1 ger en snabb första bedömning om risken för hat och hot.

Här är några saker ni kan tänka på när ni gör er bedömning:

Ärende: Namnge ärendet på ett sätt som ni brukar hänvisa till ärenden. Tänk på att inte ange ett namn som kan vara känsligt eller som kan omfattas av sekretess.