Om verktyget

SKR har under 2021 i ett nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser, som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Syftet med verktyget är att i ett tidigt skede på ett systematiskt sätt kunna agera förebyggande. Utifrån modellen har ett det digitala verktyget ”Riskguide för att förebygga konflikt” utvecklats. Under 2022 prövas verktyget tillsammans med kommuner och regioner och utvecklas vidare utifrån inkomna synpunkter.